Wachtlijst voor mensen die een plek zoeken.

Op dit moment hebben we met meer dan vijftig aanvragers (iemand alleen, een stel, een gezin, een groep) gesprekken gevoerd om hun wens in beeld te krijgen. Een deel van een boerderij, een Tiny House, huur of koop, wel of niet bij een boer. We werken hard aan het enthousiasmeren van erfeigenaren, die zijn er maar dat kost tijd omdat het voor hen vaak behoorlijk ingrijpende besluiten zijn. De verhouding vraag en aanbod begint nu uit balans te raken.
We hebben besloten om mensen die zich nu nog aanmelden -als ze dat willen- voorlopig op een wachtlijst te zetten. Dat kan via ons contactformulier.