Buitengebied zoekt Bewoners ondersteunt mensen die ‘nieuw’ gebruik van erven en boerderijen willen maken.

Over BzB en contact:

Buitengebied zoekt bewoners is een pro­ject van de ver­e­niging OBW (Onder­nemers Buiten­gebied Winters­wijk) en wordt onder ver­ant­woor­delijk­heid van deze vere­niging uitgevoerd. Het project wordt gefi­nan­cierd door de Gemeente Winterswijk, 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland.

Het project loopt van 2022 t/m 2024. Het werkgebied is het buitengebied van de gemeente Winterswijk.

Samenwerking.

Binnen het project werken we met veel plezier samen met een groot aantal organisaties die een rol spelen in het buitengebied:

BSV.  De samenwerkende buurtschappen in het Winterswijkse buitengebied. Zij vertegenwoordigen met name de inwoners van het gebied.

LTO, afdeling Winterswijk. Zij vertegenwoordigen de boeren uit het gebied.

WCL. Deze organisatie staat voor het Waardevol Cultuur Landschap Winterwijk. Alle relevante organisaties zijn daarin vertegenwoordigd. Samen zetten zij zich in voor behoud en ontwikkeling van het gebied.

Jong WCL. Dit is een aparte organisatie waar de jongeren van het gebied zich samen inzetten voor de toekomst van het gebied. En de belangen van jongeren daarin!

100% Winterswijk. Deze organisatie verzorgt de PR en Marketing van Winterswijk, in samenwerking met de gemeente en een groot aantal lokale partijen.

Stichting PakAn. Dit is een erg leuke en actieve club die zich inzet voor vernieuwende en inspirerende projecten die de Achterhoek nog leuker maken.

Gemeente Winterswijk. We werken samen met alle relevante afdelingen, op alle niveaus. Belangrijk is vooral de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunning en Toezicht, die ook het loket ‘Leef’ organiseert.

Regio Achterhoek. De Regio Achterhoek is één van onze financiers, maar vooral ook de link met andere Achterhoekse gemeenten en regionale projecten.

Vereniging OBW

De vereniging is bereikbaar via haar secretaris, Rob van Dam, secretaris@vereniging-obw.nl
Postadres: Secretariaat Vereniging OBW, t.a.v. Rob van Dam p/a Hortensialaan 19, 7101XC Winterswijk

Project Buitengebied zoekt Bewoners.

Email: info@buitengebiedzoektbewoners.nl

Wim Korsten
Tel/sms/whatsapp:   06-54386594 of 0543-569953
Twan van Vuren
Tel/sms/whatsapp:   06-24902897

 

Contact

Bel mij

Neem contact met mij op over

7 + 3 =