Er zijn mooie kansen voor een leven­dige en vitale toekomst van het bui­ten­gebied!

Door erven opnieuw in te richten en boerderijen, stallen en schuren te splitsen in woningen en eventueel bedrijfsruimten of bijvoorbeeld een mooi ingepast Tiny House,
Dit  alles geeft kansen voor een levendige en gezonde mix van bewoners! Jongeren, jonge gezinnen en kinderen die weer een plek kunnen vinden. Maar ook actieve senioren. Met elkaar de basis voor voorzieningen als scholen, verenigingen, zorg en de lokale economie.

Bekijk hiernaast het filmpje van een succesvolle match!

 

Uitgelicht Nieuws

Nieuwsbrief 6 juni 2023

Stop op aanmeldingen, matching en bijeenkomsten!

‘Buitengebied zoekt Be­woners’ ondersteunt mensen
die ‘nieuw’ gebruik van erven en boer­de­rijen willen maken.

 • advies, voorlichting en informatie
 • het koppelen van mensen die samen iets willen
 • advies aan erfeigenaren die medebewoners zoeken en/of nieuwe functies willen ontwikkelen

Elk erf is anders en geeft andere mo­gelijk­heden en heeft een eigen ‘sfeer’ . Zoeken naar de plek die bij jouw -jullie- wen­sen en bud­get past is de uit­daging. Lekker en betaalbaar wonen in je eigen woon­ruimte met zelf ge­kozen buren? Een woon­groep? Een Tiny House? Plek om te werken aan huis, je eigen be­drijf, met een werk­plaats, kantoor of trainings­ruimte?
In alle gevallen is delen van een erf meer be­taal­baar dan een hele boerderij in je eentje, hoe betaal­baar precies hangt af van de loca­tie en de ver­dere keuzes die je maakt.
Ook voor erf­eige­naren en boeren geeft dit nieuwe kansen. Ver­huizen omdat het te groot wordt terwijl je dat eigen­lijk hele­maal niet wilt? Of je erf delen met nieuwe buren maar dan wel op jouw manier!

Maak je eigen keuzes waar in ons mooie buitengebied!

Wonen en werken combineren

 • Ondernemen vanuit huis, werkkamer of werkplaats
 • Bedrijfsruimtes mooi ingepast  in oude stallen en schuren

Betaalbaar

 • Meerdere woon­ruimtes op het erf
 • Per woning be­taalbaar
 • Huur en koop beiden mo­gelijk

Sociaal

 • Met meerdere mensen op het erf
 • Jong en oud, goede buren
 • Voldoende privé ruimte en  gemeen­schappelijk erf

Maatschappelijk

 • Duurzaam
 • Ingepast in het landschap
 • Maximaal gebruik van bestaande gebouwen

Eigenheid

 • Meer of minder luxe

 • Veel ruimte of juist een Tiny House