Buitengebied zoekt Bewoners ondersteunt mensen die ‘nieuw’ gebruik van erven en boerderijen willen maken.

Waarom?

Waarom willen we dit?

Buiten­gebied zoekt be­wo­ners wil bij­dragen aan een vita­le toe­komst van het ge­bied. Er komen veel ver­anderingen op het gebied af.

Waarom willen we dit?

Buitengebied zoekt bewoners wil bijdragen aan een vitale toekomst van het gebied. Er komen veel veranderingen op het gebied af. Dit project is gericht op één onderdeel daarvan: het bevorderen van nieuw gebruik van erven. Boerderijen en hun bijgebouwen zijn meestal groot en kunnen ruimte bieden aan meerdere bewoners. Ook met een bedrijf aan huis.
Splitsen maakt het -relatief- betaalbaar en daardoor wordt het bereikbaar voor meerdere inkomensgroepen. Een gezonde mix van jong en oud, rijk en arm, mensen die met het hoofd werken en mensen die met de handen werken geeft levendigheid en vitaliteit. Het streven naar een meer diverse bevolkingsopbouw is dan ook een belangrijk onderdeel van wat we willen bereiken.
Met dit project ondersteunt Buitengebied zoekt bewoners mensen op een hele praktische manier bij hun plannen.

Ondernemen en de vereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk)

Dit project wordt georganiseerd door de vereniging OBW. Als vereniging maken we ons sterk voor een vitale toekomst van het gebied. We hebben medio 2019/20 onderzoek gedaan naar ondernemers in het buitengebied. Een belangrijke uitkomst daarvan was dat in ons buitengebied ca 800 ondernemers wonen en werken. Ca 250 daarvan werken in de agrarische sector, de overige 550 hebben een grote variëteit aan bedrijven aan ‘huis’. Overduidelijk blijkt dat de meerderheid juist de combinatie van wonen en bedrijf aan huis in een prachtig gebied van grote waarde vindt. Zowel het gebied zelf als de boerderijen en bijgebouwen lenen zich hier perfect voor. Bovendien heeft ons buitengebied, door stevige inzet van de bevolking, al jaren supersnel internet door een goed glasvezelnetwerk.
Dit alles is mede de reden dat wij in dit project de combinatie wonen en werken, ofwel ondernemen vanuit ‘huis’ extra willen stimuleren.

Voor het hele onderzoek: klik hier

Relatie Omgevingsvisie

De Vereniging OBW heeft zich samen met andere gebiedsorganisaties hard gemaakt voor een nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied die nieuwe kansen richting toekomst mogelijk zou maken. Tot onze grote vreugde is deze in december 2019 gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit project bouwt voort op de kansen en mogelijkheden die daarmee ontstaan zijn.

Dat is van groot belang omdat bij het realiseren van een plan op het erf: erfindeling, verbouwen, splitsen, functieverandering je altijd te maken hebt met vergunningen en regelgeving. De gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk en hebben gedeeltelijk ook eigen beleidsruimte. Winterswijk heeft sinds eind 2019 een nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied. Deze visie is behoorlijk uniek en geeft ruimte voor de ontwikkelingen waar dit project zich op richt. Maatwerk staat centraal. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Splitsen van boerderijen in meer wooneenheden kan. Meerdere bedrijfsruimten er bij kan ook.
Centraal staan: het erf, het landschap en het toevoegen van kwaliteit. Ook het streven naar een meer diverse bevolkingsopbouw is onderdeel van de visie. Uiteraard kan niet alles maar er zijn reële kansen. We werken dan ook nauw samen met de gemeente Winterswijk.
De samenhang met deze omgevingsvisie is gelijk de reden dat uitrollen naar andere gemeenten meer voorbereiding vraagt.

Klik hier voor meer info.