Buitengebied zoekt Bewoners ondersteunt mensen die ‘nieuw’ gebruik van erven en boerderijen willen maken.

Voor wie?

Kansen ontstaan door erven opnieuw in te richten en boerderijen, stallen en schuren te splitsen in woningen en bedrijfsruimten. Liefde voor het landschap en respect voor de bestaande gebouwen. Soms blijft de boer of eigenaar er wonen.

Buitengebied zoekt Bewoners richt zich op erven in het buitengebied van Winterswijk. Daarin ligt de nadruk op plannen die op bestaande erven gerealiseerd kunnen worden. Met overwegend gebruik van de bestaande gebouwen hoewel deels slopen en nieuw toevoegen ook kansen geeft. Denk ook aan een goed ingepast Tiny House op het erf. We gaan uit van het erf en zien aandacht voor een goede erfinrichting, duurzaamheidsoplossingen, inpassing in de omgeving als vanzelfsprekend. 

Ben je zoekend naar een plek of ben je erfeigenaar of boer?

Zoek je een plek: voorlopig zijn we gestopt met het behandelen van aanvragen, de wachtlijst en matchen.
Ben je erfeigenaar en wil je de mogelijkheden bespreken: we denken graag met je mee!

Klik hier voor meer informatie.

Je zoekt een plek

Wonen, werken...

Om lekker buitenaf te wonen. Op je eigen manier. Met meer mensen omdat je daar voor kiest en/of omdat het zo betaalbaar wordt.
Een Tiny House?
Zoek je een woning om te kopen of te huren?

Medebewoners

Behalve een plek zoek je ook medebewoners.

Schrijf je in. We zoeken graag naar mensen die met elkaar een goede ‘match’ vormen.

Bedrijf aan huis

Werken

Je wilt graag wonen en werken combineren. Voor je baan of je eigen bedrijf. Ondernemen!
Op de meeste erven zijn dit soort combinaties goed mogelijk. 

Je hebt een plek

Verhuizen

Je hebt een erf of boerderij en je wilt op termijn weg, om welke reden dan ook. Je ziet graag dat jouw boerderij een goede, nieuwe bestemming krijgt. Zoals betaalbare woonruimte voor jongeren uit de buurt.

Je wilt het verkopen voor een goede prijs, maar je kan en wil graag mensen de tijd geven om een plan te ontwikkelen.

Toch niet verhuizen?

Als je er goed over nadenkt zou je best nog willen blijven wonen, maar dan anders.
Misschien is Boer zoekt Buur een optie?

Boer zoekt Buur

Nieuwe buren

De boerderij wordt te groot, de acti­vitei­ten zijn minder. Het zou fijn zijn als er een ‘buur’ op het erf zou ko­men wo­nen. Jonger mis­schien. De zorg voor het erf en onder­houd delen. Maar wel echt on­afhan­kelijk en zelf­standig.

Boer zoekt Buur

Heb je interesse en wil je de mogelijkheden vrijblijvend bespreken?
Maak een afspraak.
Ben je erfeigenaar maar geen boer? Ook welkom om de  mogelijkheden te bespreken.
Wil je ‘buur’ worden?
schrijf je in.

In alle gevallen gaat het er eerst om dat er overeenstemming is tussen de initiatiefnemers. Wat wil ieder zelf? Wat is het gezamenlijke plan?  Als daarover overeenstemming is zijn er tal van constructies denkbaar, waar ook een mix van huur en koop kan ontstaan, voorbeelden:

Je wilt als eigenaar blijven wonen, een paar mogelijkheden:

  • Je verkoopt het geheel en huurt een woning terug, met levenslange woongarantie.
  • Je verkoopt een deel en behoudt het deel waar je zelf wil blijven wonen.
  • Je verkoopt niets en realiseert in samenspraak met de nieuwe bewoner(s) één of meer wooneenheden en verhuurt die.

Je koopt met een groep een erf en splitst dat op de wijze die jullie willen, een paar mogelijkheden:

  •  

    • Jullie richten een coöperatie op die eigenaar wordt, de coöperatie verhuurt de wooneenheden.
    • Ieder koopt het deel waar die zelf gaat wonen.
    • Eén van jullie koopt het geheel en verhuurt de eenheden aan de anderen.