De ervaring uit de informatieavonden.

We hebben vijf drukbezochte informatieavonden gehad met bij elkaar zo’n 260 bezoekers. De combinatie van onderwerpen voor en na de pauze zal meegeholpen hebben. In deze nieuwsbrief gaat het over het tweede deel, ons project ‘Buitengebied zoekt Bewoners’.

De interesse en aandacht was groot. Uit de vragen en reacties bleek bijvoorbeeld dat het onderdeel ‘matching’, ofwel het koppelen van mensen aan elkaar en aan een locatie als mooi en bijzonder werd beoordeeld. Het mensen helpen met een -concept- plan en zicht geven op wat er bij komt kijken is ook nuttig en waardevol. Als geheel werd het project ervaren als een goede impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied, en sluit het goed aan op wat mensen echt willen en waar behoefte aan is.

Ook bleek op elke avond dat er behoorlijke scepsis is over de rol van de gemeente. Soms kostte het moeite om de stroom van kritische opmerkingen en ervaringen met de gemeente in goede banen te leiden. We hebben uitgelegd dat na onze rol bij de omgevingsvisie het ook een onderdeel van het project is om de samenwerking met de gemeente te stroomlijnen en waar nodig de werkwijze te bespreken.

Al met al kijken we tevreden op deze avonden terug en zien we ook dat er op verschillende terreinen nog veel werk verzet moet worden!

Hoe staat het er nu voor?

Op dit moment hebben we 40 gesprekken gevoerd met mensen die serieuze interesse hebben om in het buitengebied te wonen. Meestal in een te splitsen boerderij, soms in een Tiny House of verbouwde schuur. Ook een aantal specifiek voor Buur zoekt Buur. Het is een mooie mix van jong en oud, verschillende beroepen, soms ook met een bedrijf aan huis, met en zonder kinderen, soms kleine kinderen. Vaak uit Winterswijk of de Achterhoek, veel laten ook een -voor hen- te grote koopwoning achter en hebben dus ook iets te besteden. We denken dan met deze mix ons doel om een diverse bevolkingssamenstelling te bevorderen gehaald wordt.

Daarnaast waren er nog 12 informatievragen die mogelijk nog tot een aanmelding leiden. Er hebben zich 5 erfeigenaren aangemeld waar op termijn concrete locaties uit voort kunnen komen.

Ook mensen met minder goede ervaringen met de gemeente hebben zich gemeld. Met 7 daarvan hebben we gesprekken om te kijken wat de reden is dat hun aanvraag stagneert en wat daar aan te doen valt. Overigens is uit de avonden ook een groepje bezorgde en betrokken buitengebied bewoners ontstaan die zich actief wil gaan inzetten om de problematiek bij de gemeente aan te pakken, en de kritische opmerkingen een goed vervolg te geven. Zodra daar meer over bekend is laten zij zich horen. Wie daarover vragen heeft, of zich wil aansluiten: neem even contact met ons op.

Eerste succes!

Uit de 5 aanmeldingen van erfeigenaren is de eerste match tot stand gekomen. Een jong stel uit Winterswijk met 3 jonge kinderen zal nog deze maand de sleutel krijgen van hun nieuwe plek in het buitengebied! De erfeigenaar koos bewust voor jonge gezinnen omdat dat echt bijdraagt aan de toekomst en vitaliteit van het gebied. Zodra de koop gepasseerd is volgt meer nieuws hierover en een filmpje.

De komende tijd.

Onze aandacht gaat de komende tijd uit naar deze onderwerpen:

  • We willen graag in contact komen met erfeigenaren die willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van hun erf. Datzelfde geldt ook voor boeren die overwegen te stoppen, op een andere manier door willen gaan en in beide gevallen interesse hebben in “Boer zoekt Buur’.
    Ieder die de mogelijkheden en kansen voor hun erf wil bespreken is welkom. Vrijblijvend, zonder kosten en vertrouwelijk.
  • Het is ons heel duidelijk geworden dat we in Winterswijk goed en bijzonder beleid hebben, met geconfronteerd met mensen die minder goede ervaringen hebben in de uitvoering. Onze inzet is om op zo constructief mogelijke wijze met de gemeente samen te werken om deze problemen mede op te lossen. Ook juichen we het initiatief toe vanuit de bewoners zelf. We ondersteunen hen met inhoudelijke informatie.
  • We plannen nog voor de zomer een bijeenkomst voor ieder die zich aangemeld heeft voor matching en waar we een gesprek mee hebben gehad. Bijpraten, kennismaken, ideeën uitwisselen staat centraal. Uitnodiging volgt.

Tot zover, fijne zomer allemaal,

Namens het project,

Wim Korsten

Twan van Vuren

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.