De nieuwe Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.

Deze wet is al meerdere malen uitgesteld. De bedoeling is onder andere om het aanvraagproces te vereenvoudigen en meer ruimte voor maatwerk te bieden.
Of dat gerealiseerd wordt is nog de vraag.
In elk geval weten we dat vele gemeenten er nog een hele dobber aan hebben om de werkwijze hierop aan te passen.

Zodra we concrete informatie hebben plaatsen we dat. Uiteraard zal bij onze begeleiding van projecten zo goed mogelijk op aansluiten.

Winterswijk Buitengebied heeft als voordeel dat de Omgevingsvisie al helemaal is opgezet met de nieuwe wet in gedachten.